راهنمای کتاب

کتاب‌های سرگذشت نارنیا را به چه ترتیبی بخوانیم؟

ویجیاتو نوشت؛ هرگز در دوران کودکی و نوجوانی این گمان به سرتان زده است که کاش می‌توانستید پا به یک دنیای خیالی، جایی به دور از دنیای راستین، بگذارید. مکانی که بتوانید برای مدتی از این دنیا فاصله بگیرید، یک ماجراجویی حماسی و فانتزی را پشت سر بگذارید و پس از بازگشت به دنیای راستین انگار چیزی تغییر نیافته باشد؟ اگر شما نیز چنین اندیشه‌ای دارید، پس بهتر است با کتاب های سرگذشت نارنیا و شخصیت‌های این سری همراه شوید، چرا که آن‌ها نیز همین رویدادها را تجربه می‌کنند.

۲۱ آبان ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه
راهنمای کتاب

«آلیس در سرزمین عجایب» چطور خلق شد؟

۲۸ خرداد ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه