هدیه

برای مادربزرگت این هدیه‌ها رو بخر! خوشحال می‌شه!

راهنماتو- «نعمت زندگین! مامان بزرگا!» یکی از بزرگترین موهبت‌هایی که هر کدام از ما در زندگی داریم مادربزرگ و پدربزرگ‌ها هستند. بی منت و چشمداشت دوستمان دارند و یک نگاه پرمهرشان انرژی بخش کل وجودمان می‌شود.

۸ آذر ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه
هدیه پیشنهاد

برای مادرشوهرت این هدیه‌ها رو بخر!

۲۰ آبان ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه