محصولات

نگاهی به سه برند پوشاک ایرانی

برندهای ایرانی زیادی در کشورمان هستند که سالهای سال مورد بی مهری قرار گرفته اند. خوب که دقت کنیم تا چندین سال پیش از دید اکثریت افراد جامعه جنس ایرانی قابل قبول نبود! بعضیها عارشان می آمد که بگویند یا کسی بفهمد که لباس تنشان ایرانی است! بگذریم از لیبلهای خارجی که روی لباسها چسبانده میشد تا صورت بهتری به موضوع بدهد! یا حتی مغازه دارهایی که برای فروش بهتر جنسشان می گفتند پارچه اش خارجی است فقط توی ایران دوخته شده تا توجیه مناسبتری برای وطنی بودن کالا داشته باشند! یا حتی اگر به مزونهای مختلف می رفتی ممکن بود جنسهای دسته دوم در حد نوی خارجی را با افتخار معرفی کنند اما جنس ایرانی که برای معدود مشتریهایی که جیبشان کمی سرخالیتر بود کنار گذاشته بودند مثل توسری خورها یک گوشه قرار داشتند! اصلا یک زمانی برند فقط خارجی بود! ایرانی را چه به برند بازی! اما سالهاست ورق برگشته است. هم برندهای وطنی به خوبی قدعلم کرده اند هم مردمی که یک بار استفاده کرده اند به اصطلاح مشتری شده و دیگر دلشان نیامده دور و بر شعبه های برند محبوبشان نگردند! و صد البته در آشفته بازار اقتصادی و کوچ خیلی از برندها، زمینه برای خودنمایی داخلیهایمان فراهم شد. شاید بد نباشد به چند برند معروف داخلی با هم یک نگاهی بیندازیم

۱ مرداد ۱۳۹۹ زمان مطالعه : ۱۱ دقیقه