(ویدئو) این مرغ بزرگ پرورشی تمام اخلاقیات و عادات یک سگ اهلی را دارد!

  • تحریریه راهنماتو تحریریه راهنماتو
  • ۳۰ آبان ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : .2 دقیقه

فرادید نوشت؛ در این ویدئو یک مرغ پرورشی بزرگ را می بینید که به عنوان حیوان خانگی پذیرفته شده و تمام اخلاقیات و عادات یک سگ اهلی را به خود گرفته است.

تحریریه راهنماتو
تحریریه راهنماتو

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها