(ویدئو) کشف کانال های مخفی و آبراهه ها در زیر تخت جمشید

  • راضیه میرزاحیدری راضیه میرزاحیدری
  • ۳۰ آبان ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : .2 دقیقه

پارسینه نوشت: در ادامه ویدئویی از کشف کانال های مخفی و آبراهه ها در زیر تخت جمشید خواهید دید.

 از کشف کانال های مخفی و آبراهه ها در زیر تخت جمشید با گذشت دوهزار و پونصد عظمت این سازه را بیش از پیش مشخص می کند.

راضیه میرزاحیدری
راضیه میرزاحیدری

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها