(ویدئو) تنها مبارزه واقعی و دیده نشده از بروسلی و جکی چان؛ چه کسی پیروز شد؟

  • تحریریه راهنماتو تحریریه راهنماتو
  • ۳۰ آبان ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : .4 دقیقه

فرادید نوشت؛ در ادامه تنها مبارزه ثبت شده میان بروسلی و جکی چان را مشاهده می کنید که مربوط به یکی از فیلم های بروسلی است. در واقع جکی چان در این فیلم نقش بدلکار را بازی می کند و یک کتک مفصل از بروسلی می خورد. بعدها خود جکی چان هم در این رابطه گفته که چند باری بروسلی به خاطر این کتک کاری به او سر زده و نگران حال اش بوده است.

تحریریه راهنماتو
تحریریه راهنماتو

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها