20 معمای زیرکانه برای افراد تیزهوش

  • ریحانه میرسمیعی ریحانه میرسمیعی
  • ۷ فروردین ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : 5.6 دقیقه

روزیاتو نوشت؛ بعضی چیزها در زندگی هست که هرگز برای انجام شان پیر نمی شویم و حل معما یکی از آن ها است. علم ثابت کرده این ورزش ذهنی نه تنها مفرح و لذت بخش است، بلکه سلامتی شناختی را نیز ارتقا می دهد. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

در تصویر زیر چند شیر وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲

میان این دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۳

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۴

به این ۳ چوب کبریت طوری ۲ کبریت دیگر اضافه کنید که تبدیل به عدد ۸ شود.

معمای تصویری

معمای شماره ۵

زرافه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۶

اول بگویید عدد های جدول سمت چگونه مساوی ۸ شده اند و بعد از پیدا کردن رابطه ی میان آن ها، بر همان اساس تعیین کنید عددهای جدول سمت راست مساوی چه عددی می شوند.

معمای تصویری

معمای شماره ۷

حروف انگلیسی پنهان شده در این تصویر را می توانید تشخیص دهید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۸

عددی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۹

اختلافات میان این دو تصویر را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۰

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۱

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۲

۴ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مربع به دست آید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۳

ستاره ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۴

اعداد ۱ تا ۹ را طوری در دایره ها بچینید که مجموع اعداد هر ضلع مساوی با ۱۷ شود. از هر عدد تنها یک بار می توانید استفاده کنید و امکان تکرار آن وجود ندارد.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۵

ابتدا رابطه ی میان این اعداد را پیدا کنید و سپس بر اساس آن تعیین کنید چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار گیرد.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۶

کدام طاووس با بقیه متفاوت است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۷

در تصویر زیر چند عدد می بینید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۸

حرف متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۹

با توجه به سه معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۰

علائم ریاضی را طوری به جای علامت های سؤال قرار دهید که دو طرف معادله برابر شود.

معمای تصویری

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

۱۵ شیر.

جواب معمای شماره ۲

۴ اختلاف.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۴

با اضافه کردن ۲ چوب کبریت می توان آن را به شکل عدد ۸ رومی درآورد.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۵

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۶

در جدول سمت چپ، ۶ تقسیم بر ۳ مساوی ۲، ضربدر ۴ مساوی ۸ می شود.

بر اساس همین الگو، در جدول سمت راست، ۹ تقسیم بر ۳ مساوی ۳، ضربدر ۴ مساوی ۱۲ می شود.

بنابراین پاسخ عدد ۱۲ است.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۷

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۸

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۹

۳ اختلاف.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۰

جواب هر معادله به معادله ی بعدی اضافه شده است.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۱

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۲

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۴

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۵

اعداد داخل شکل، حاصل ضرب اعداد رو به روی هم در بیرون شکل هستند.

بنابراین پاسخ عدد ۶۴ است.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۶

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۷

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۸

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۹

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۰

این معما به دو شکل قابل حل است:

معمای تصویری

 

ریحانه میرسمیعی
ریحانه میرسمیعی

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها