(ویدئو) این خانه های عجیب در وسط اتوبان ها چه می کنند؟

  • مصطفی  جرفی مصطفی جرفی
  • ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : .9 دقیقه

راهنماتو- دیدن یک خانه مسکونی در وسط یک اتوبان قاعدتا چیز عجیبی باید باشد اما این موضوع در کشور چین موضوعی طبیعی به نظر می رسد.

به گزارش راهنماتو، کشور چین علیرغم ساختار سیاسی کمونیستی خود بیشتر به کشورهای لیبرال شباهت دارد تا یک کشور کمونیست. این موضوع را در بسیاری از امور این کشور از اقتصاد گرفته تا مالکیت شخصی می توان دید.

یکی از این موراد جالب توجه که شاید کمتر کسی به انها توجه داشته موضوع خانه هایی است که در گاه در وسط برخی اتوبان های این کشور دیده می شود. در واقع این خانه ها متعلق به افرادی هستند که حاضر نبودند برای توسعه جاده ها خانه های خود را به دولت این کشور بفروشند و چون دولت نیز نمی تواند این خانه ها را به زور از آنها بخرد نتیجه این می شود که خانه ها در وسط طرح قرار بگیرند.

گاه سازمانهای راه سازی چین مجبور می شوند جاده ها را منحرف کنند تا آسیبی به خانه های این افراد وارد نشود.

مصطفی  جرفی
مصطفی جرفی

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها