(ویدئو) صحنه ای ناراحت کننده از داستان سگی که هرگز اجازه ورود به خانه را نداشت!

  • مصطفی  جرفی مصطفی جرفی
  • ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : .4 دقیقه

راهنماتو- بومر نام سگی است که تا پیش از این هرگز اجازه نداشت وارد خانه شود و همیشه باید بیرون از خانه می ماند. بومر اخیرا توسط یک خانواده جدید و مهربان خریداری شد اما بومر هنوز تابوی ورود به خانه را دارد. ویدئوی زیر تلاش صاحب این سگ برای متقاعد کرد او برای ورود به خانه را نشان می دهد اما سگ بینوا جرات ندارد پاپیش را از چارچوب در آنسوتر بگذارد.

مصطفی  جرفی
مصطفی جرفی

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها