(ویدئو) کدام مار بیشترین سم دنیا را دارد؟

  • تحریریه راهنماتو تحریریه راهنماتو
  • ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : .2 دقیقه

عصرایران نوشت؛ در ویدئو زیر ، بزرگترین مار سمی دنیا که بیشترین مقدار سم را دارد مشاهده می نمایید .شاه کبرا که به قاتل مار ها معروف است وتا 20 کیلومتر هم سرعت دارد .

تحریریه راهنماتو
تحریریه راهنماتو

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها