راهنمای گل و گیاه

این گیاهان را حتما از پایین آبیاری کنید

پارسینه نوشت: آبیاری گیاه اصلی ترین نکته در مراقبت از آن است. روش جدید آبیاری گیاه از پایین در سالم و شاداب ماند گیاه بسیار موثر است اما باید روش صحیح و نوع گیاه را بشناسید.

۳۰ تیر ۱۴۰۳ زمان مطالعه : دقیقه