راهنمای گل و گیاه

(ویدئو) کاهو و گوجه را به این روش در بطری پلاستیکی، در پشت بام خانه کشت و برداشت کنید

فرادید نوشت: در این ویدئو یک باغبان مشهور کامبوجی روشی ساده و استادانه برای کاشت کاهو و گوجه در بطری پلاستیکی و در پشت بام خانه را یاد خواهید گرفت.

۱۶ آذر ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه