سلامت

گیاه دیفن باخیا سمی است؟

فرارو نوشت: دکتر راضیه کشاورز در لایو اینستاگرامی با موضوع مسمومیت‌های ناشی از گیاهان آپارتمانی با بیان اینکه با توجه به زندگی شهری، دسترسی به سموم و داروها آسانتر است، گفت: بر همین اساس مسمومیت‌های تعمدی و اتفاقی نیز بیشتر شده است.

۸ خرداد ۱۴۰۳ زمان مطالعه : دقیقه