هوا فضا و نجوم

(ویدئو) صدای شگفت انگیز یکی از زیباترین ستاره های کیهان را بشنوید

راهنماتو- دانش ما از کیهان هنوز هم به اندازه دانه یک شن در یک صحرای بزرگ است اما همین دانش اندک هم تاکنون ما را با شگفتی های بزرگی روبرو کرده است. یکی از این شگفتی ها شنیدن صدای نقط دوردست کیهان به لطف تکنولوژی های جدید است که حسی درهم تنیده از لهره و هیجان به ما داده است.

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ زمان مطالعه : دقیقه