(ویدئو) گورخر گمشده ای که سر از قلمرو شیرها درآورد!

  • مصطفی  جرفی مصطفی جرفی
  • ۶ بهمن ۱۴۰۱
  • زمان مطالعه : .7 دقیقه

راهنماتو- زندگی در طبیعت وحشی آفریقا برای هیچ حیوانی آسان نیست اما این موضوع برای حیوانات گیاه خوار بزرگی که به طور معمول بهترین طعمه شکارچیان آفریقا تلقی می شوند، متفاوت تر است.

به عبارت بهتر کوچکترین اشتباه در این پهنه وحشی می تواند به قیمت جان ها تمام شود و این اشتباهات هم اجتناب ناپذیر است. در یکی این صحنه های شگفت انگیز آفریقا که توسط مستندسازان شکار شده، گور خری سرگردان که گویا از گله اصلی خود جدا شده و دشت های بی کران پارک ملی و ذخیره گاه ماسایی مارا کنیا گم شده، پا به قلمرو شیرها می گذارد. این شاید یکی از بزرگترین اشتباهاتی باشد که یک حیوان ممکن است در آفریقا مرتکب شود و این گورخر نیز بهای آن را با جان خود پرداخت کرد.  

مصطفی  جرفی
مصطفی جرفی

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها