(ویدئو) حمله فیل خشمگین به کرگدن و بچه اش!

  • مصطفی  جرفی مصطفی جرفی
  • ۷ بهمن ۱۴۰۱
  • زمان مطالعه : 1.3 دقیقه

راهنماتو- تغییرات آب و هوایی و نقش انسان در این زمینه نه تنها زندگی را برای گونه ما بلکه برای دیگر جانداران هم سخت کرده است. این موضوع برای آفریقا که منابع طبیعی آن بیش از قاره های دیگر در معرض تهدید قرار دارد، بیش از هر جایی معنا دارد. منابع اندک آب و علف باعث شده است تا رقابت در میان خود جانداران وحشی آفریقا افزایش یابد و برای همین گاه مشاهده می شود برخی حیوانات به شدت در این زمینه با یکدیگر درگیر شوند.

در صحنه ای نادر و جالب توجه که در کشور آفریقای جنوبی به ثبت رسیده، کرگدنی ماده را به همراه بچه اش نشان می دهد که در حال آب خوردن از یک آبگیر کوچک و کم عمق هستند. اما این موضوع یک مشکل بزرگ ایجاد می کند زیرا فیل ها این آبگیر را متعلق به خود می دانند. در همین زمیان یک فیل نر غول پیکر وارد صحنه می شود تا کرگدن را از آنجا دور کند. اما کرگدن بخاطر بچه اش حالت تهاجمی به خود میگیرد. این حالت تهاجمی فیل غول پیکر را خشمگین می کند و او نیز واکنش شدیدتری نشان می دهد.

در این صحنه جالب توجه اختلاف جثه دو حیوان بسیار قابل توجه به نظر می رسد. با اینکه کرگدن آفریقایی موجودی غول پیکر است اما اندازه عظیم فیل آفریقایی در برابر او بسیار شگفت انگیز به نظر می رسد. همین اختلاف جثه به فیل اجازه می دهد تا به سادگی کرگدن چندصد کیلیویی را از صحنه خارج کند و فاتحانه آبگیر خود را حفظ کند.

مصطفی  جرفی
مصطفی جرفی

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها