آیا واکسن کرونا ارتباطی با سقط جنین دارد؟

  • فریبا شاه نوری فریبا شاه نوری
  • ۷ اسفند ۱۴۰۱
  • زمان مطالعه : 2.2 دقیقه

خبرگزاری فارس نوشت؛ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مدیکال نیوز، در دو سال گذشته تزریق واکسن برای مهار بیماری همه‌گیر کووید-19 آغاز شده است. با این حال، توسعه سریع و تایید استفاده اضطراری  واکسن نگرانی‌هایی را در مورد اثربخشی، ایمنی و پیامدهای بلندمدت آن ایجاد کرد. به ویژه، زنان باردار یا کسانی که قصد بارداری دارند در مورد واکسینه شدن مردد بودند.

در حال حاضر، اکثر مقامات بهداشتی گزارش داده اند که واکسیناسیون برای زنان باردار بی خطر است. این مشاهدات بر اساس کاهش خطر پیامدهای بد بارداری در زنان واکسینه در مقایسه با زنان باردار واکسینه نشده است.

البته برخی از مطالعات نیز خطرات بالقوه واکنش متقابل آنتی بادی را داده اند؛ که می تواند باعث آسیب به جفت شود.

دانشمندان اخیراً مطالعات موجود را برای ارزیابی میزان سقط جنین و تولد در میان زنان باردار واکسینه شده بررسی کرده اند. این بررسی در مجله Human Reproduction موجود است.

مطالعه جدید تمام داده های مرتبط را تا ژوئن 2022 از شرکت MEDLINE، مرکز Cochrane CENTRAL و EMBASE به دست آورد. نویسندگان تمام یافته های مربوط به سقط جنین، تولد و حاملگی های مداوم در زنانی که واکسن کووید-19 دریافت کرده بودند را در نظر گرفتند. مطالعات حیوانی و آنهایی که پیامدهای غیر بالینی را در شرکت کنندگان انسانی گزارش کرده بودند حذف شدند.

در مجموع 505 سند مرتبط، از جمله کارآزمایی‌های کنترل تصادفی (RCTs) و مطالعات مشاهده‌ای در نظر گرفته شد. با این حال، 21 مطالعه انتخاب شدند که همه معیارها را برآورده کردند. با ترکیب همه مطالعات، پیامدهای بارداری در 149 هزار و685 زن مورد مطالعه قرار گرفت.

میانگین نرخ سقط جنین در میان زنان باردار دریافت کننده واکسن کرونا 9درصد بود. خطر سقط جنین در میان گروه واکسینه شده، در مقایسه با گروه واکسینه نشده، تفاوت معنی داری نداشت. علاوه بر این، هر دو گروه میزان مشابهی از حاملگی های مداوم یا تولد نوزاد را نشان دادند.

ناهمگونی در طرح‌های مطالعه و ویژگی‌های بیمار، همراه با خطر سوگیری، تعمیم‌پذیری متاآنالیز فعلی را محدود می‌کند. همچنین نیاز به تحقیقات با کیفیت بهتر در مورد زنان باردار در آینده را نشان می دهد. اکثر مطالعات پروتکل های کمتر از حد مطلوبی را انجام دادند که منجر به نتایج متفاوت مطالعه شد.

هیچ خطر آشکاری برای سقط جنین در میان زنان بارداری که واکسن کرونا دریافت کرده بودند مشاهده نشد. این میزان با نرخ سقط جنین در جمعیت عمومی قبل از همه‌گیری مطابقت داشت. با این حال، قطعیت این مشاهده به دلیل وجود ناهماهنگی در داده ها پایین است. در آینده، نیاز به ارزیابی ایمنی و اثربخشی کوتاه‌مدت و بلندمدت همه واکسن‌های COVID-19 بر روی زنان باردار و فرزندان آنها وجود دارد.

فریبا شاه نوری
فریبا شاه نوری

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها