(تصاویر) عجیب ترین ماهی های دنیا

  • فریبا شاه نوری فریبا شاه نوری
  • ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
  • زمان مطالعه : .9 دقیقه

پارسینه نوشت؛ دیدن عجیب ترین ماهی های دنیا نشان می دهد تعداد زیادی از موجودات هنوز کشف نشده اند و ما تنها به بخشی از شگفتی های طبیعی کره زمین پی برده ایم. یکی از عجیب ترین اکو سیستم ها در این زمینه، بدون شک اقیانوس ها و دریاهای عمیق هستند.

علی رغم کاوش های صورت گرفته، هنوز نمی توان ادعا کرد که ما تمامی آبزیان اعماق دریا را شناخته ایم.

ماهی

فریبا شاه نوری
فریبا شاه نوری

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها