۵ کشوری که بهترین سیستم آموزشی جهان را دارند

  • راضیه میرزاحیدری راضیه میرزاحیدری
  • ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : 2.5 دقیقه

روزیاتو نوشت: در فهرست ۵ کشور برتر دنیا از نظر سیستم آموزشی، برای هر کشور امتیازی بر اساس سه معیار محاسبه شده است: تعداد اختراعات ثبت شده به ازای هر ۱,۰۰۰ نفر جمعیت، میانگین ثروت بزرگسالان، و سرانه تولید ناخالص داخلی. داده های مربوط به تعداد درخواست های ثبت اختراع توسط شهروندان هر کشور از گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی مالکیت فکری اخذ شد.

فهرست ۵ کشور برتر دنیا از نظر سیستم آموزشی:

1

۵. سنگاپور

ثبت اختراع در هر ۱,۰۰۰ نفر: ۰.۳۰۳

سرانه تولید ناخالص داخلی (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۸۷.۸۸ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۳۸۳.۰ دلار

ساکنان سنگاپور ۱۷۰۸ درخواست ثبت اختراع در سال ۲۰۲۲ ثبت کردند.

1

۴. ژاپن

ثبت اختراع در هر ۱,۰۰۰ نفر: ۱.۷۴۹

سرانه تولید ناخالص داخلی (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۳۳.۹۵ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۲۱۶.۱ دلار

ژاپن سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۳۹۴۹.۷۱ دلار را در سال ۲۰۲۳ گزارش کرده است. ژاپن با متوسط ثروت هر بزرگسال ۲۱۶,۰۷۸ دلار در سال ۲۰۲۲ در رتبه چهارم فهرست کشورهای دارای بهترین سیستم آموزشی در جهان قرار دارد.

1

۳. لوکزامبورگ

ثبت اختراع در هر ۱,۰۰۰ نفر: ۰.۱۶۲

سرانه تولید ناخالص داخلی (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۱۳۵.۶ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۵۸۶ دلار

ساکنان لوکزامبورگ ۱۰۶ درخواست ثبت اختراع در سال ۲۰۲۲ ثبت کردند.

1

۲. کره جنوبی

ثبت اختراع در هر ۱,۰۰۰ نفر: ۳.۵۵۹

سرانه تولید ناخالص داخلی (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۳۳.۱۵ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۲۳۰.۸ دلار

کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ دارای متوسط ثروت ۲۳۰,۷۶۰ دلاری برای هر فرد بزرگسال بود که به رتبه بندی آن به عنوان یکی از کشورهای دارای بهترین سیستم آموزشی در جهان کمک کرد.

1

۱. ایالات متحده آمریکا

ثبت اختراع در هر ۱,۰۰۰ نفر: ۰.۷۵۷

سرانه تولید ناخالص داخلی (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۸۰.۴۱ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان (به ازای ۱,۰۰۰ نفر): ۵۵۱.۴ دلار

ایالات متحده در فهرست کشورهای دارای بهترین سیستم آموزشی در جهان رتبه اول را دارد. ایالات متحده تولید ناخالص داخلی سرانه خود را ۸۰,۴۱۲.۴۱ دلار در سال ۲۰۲۳ گزارش کرد.

راضیه میرزاحیدری
راضیه میرزاحیدری

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها