گجت ها

۵ سنسور اصلی در ساعت‌های هوشمند و مهم ترین عملکرد آن‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت؛ ساعت‌های هوشمند این روزها قابلیت‌های زیادی دارند؛ به طوری که حتی در مواقعی می‌توانند مانند یک پزشک درباره یک بیماری هشدار دهند.

۵ بهمن ۱۴۰۱ زمان مطالعه : دقیقه