راهنمای خوشمزه ها

کاچی مقوی و خوشمزه درست کن و لذت ببر!

راهنماتو- «کاچی به ز هیچیه؟!» کاچی برای خودش دنیایی از فایده است، نمی‌دانم چرا فقط در مثل‌ها کمی بیشتر از هیچ حسابش کرده‌اند!از قدیم جا افتاده است که کاچی را به خانم‌های تازه زایمان کرده بدهید تا زودتر حالشان روبه راه شود و بدنشان تقویت گردد! اما کاچی برای همه افراد مفید است.

۱۰ مهر ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه