مهندسی

تعطیلی روبات‌ها در روزهای یکشنبه در آلمان اجباری می‌شود

راهنماتو-دادگاهی در آلمان به نفع استراحت روبات‌هایی که در فروشگاه‌های این کشور کار می‌کنند رأی صادر کرده و بر اساس آن روبات‌ها هم مثل همکاران انسان خود باید بر طبق سنتی مسیحی که قرن‌هاست در این کشور اجرا می‌شود، یکشنبه‌ها تعطیل باشند.

۱۸ فروردین ۱۴۰۳ زمان مطالعه : دقیقه
مهندسی ویدئو

(ویدئو) تخریب حرفه‌ای تونل مترو!

۲۰ دی ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه