انسان‌ می‌تواند زبانِ بدنِ شامپانزه‌ها را بفهمد و تفسیر کند!

  • عاطفه  رضوان نیا عاطفه رضوان نیا
  • ۵ بهمن ۱۴۰۱
  • زمان مطالعه : 2.1 دقیقه

راهنماتو-انسان‌ها زبانِ بدنِ میمون‌ها را می‌فهمند، هرچند که خودشان دیگر از این ژست‌ها و حرکات دست و بدن استفاده نمی‌کنند. این یافتۀ تحقیقی به هدایتِ کریستی ای. گراهام و کاترین هوبِیتر، از دانشگاه سنت آندرو در اسکاتلند است.

به گزارش راهنماتو، حرکات‌ دست و بدنی که میمون‌های بزرگ استفاده می‌کنند، نخستین شواهد از ارتباطاتِ هدفمند در خارج از حیطه زبان انسان‌هاست و تاکنون، بیش‌از 80نشانه زبانی در میان میمون‌ها کشف شده است.

میمون

بسیاری از این حرکات در میانِ میمون‌های بزرگ، شاملِ شامپانزه و اورانگوتان، که ارتباطِ دوری با انسان دارد، مشترک‌اند. اما، علی‌رغمِ اینکه انسان‌ها نسبتِ نزدیک‌تری با میمون‌هایی مثل شامپانزه و بونوبو‌ها دارند، این حرکات دست و بدن دیگر در ارتباطاتِ آن‌ها جایی ندارد.

محققان درکِ انسان‌ها از 10عدد از رایج‌ترین حرکاتِ دست‌وبدنِ شامپانزه‌ها و بونوبوها را با استفاده از یک بازیِ آنلاین آزمایش کردند. از بیش‌تر از 5500مشارکت‌کننده درخواست شد که 20ویدیوی کوتاه حاوی حرکات دست‌وبدنِ میمون‌ها را تماشا کنند، سپس از میان 4گزینه‌ای که به آن‌ها معرفی می‌شد، نزدیک‌ترین معنا را انتخاب کنند.

میمون

محققان دریافتند که مشارکت‌کنندگان آنقدر خوب معنای حرکت‌ دست‌وبدنِ میمون‌ها را حدس می‌زدند که بعید بود این کار را تصادفی و شانسی انجام دهند. آن‌ها بیش‌تر از 50درصد از مواقع توانستند تفسیر صحیحی از حرکاتِ شامپانزه‌ها و بونوبوها ارائه دهند.

ارائه اطلاعاتِ بافتی درباره اینکه میمون‌ها در ویدیو مشغول چه کاری هستند، به میزانِ اندکی توانسته بود میزانِ موفقیتِ تفسیرِ معنای حرکات دست‌وبدن را افزایش دهد.

میمون

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ما دیگر از این نوع حرکات دست‌وبدن استفاده نمی‌کنیم، اما درکِ سیستمِ ارتباطیِ اجدادی‌مان را به ذهن سپرده‌ایم. نویسندگان این مقاله می‌گویند که هنوز مشخص نیست که آیا توانایی ما در فهمِ حرکات دست‌وبدنِ میمون‌های بزرگ ارثی است یا اینکه انسان‌ها و سایر نخستیان تواناییِ مشترکِ تفسیر نشانه‌های معنادار را مدیون هوشِ عمومی، شباهتِ فیزیکی یا اهدافِ مشترکِ اجتماعی هستند.

 

عاطفه  رضوان نیا
عاطفه رضوان نیا

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها