(تصاویر) زیباترین عاشقانه های انسان و حیوان

  • فریبا شاه نوری فریبا شاه نوری
  • ۷ اسفند ۱۴۰۱
  • زمان مطالعه : 2.3 دقیقه

روزیاتو نوشت؛ حتی حیوانات هم وقتی با مهربانی با آنها رفتار می کنیم، راه هایی برای پاسخ دادن به محبت شما پیدا می کنند؛ ممکن است حیوانات با محافظت، محبت و فداکاری و یا فقط با نگاهی عاشقانه، عشق خود را نشان دهند.

روح سبک‌تر می‌شود و این احساس در دل به وجود می آید که تغییر مثبتی در جهان ایجاد کرده‌اید. در ادامه چند عکس را مرور می کنیم که معنای عمیق محبت به حیوانات را به تصویر کشیده اند:

ساخت ننویی برای گربه‌ی کشتی توسط ملوانان

افرادی که جنگ را دیده‌اند ارزش زندگی را می‌دانند

دوستی صمیمانه سربازانی که برای جنگیدن در جنگ جهانی دوم به جبهه رفته بودند با حیوانات خود گویای همه چیز است.

یک دوست جدید

دوست کتاب خوان

مهربانی بیشتر از همه در دوران کودکی شکل می گیرد

عشق زیاد به یک حیوان بزرگ

یک عمل عاشقانه بیش از هزار کلمه صحبت می کند

سخاوت و محبت صادقانه


۱۴ عکس محبت‌آمیز از عشق به حیوانات که لبخند را بر لبانتان می‌نشاند

هر کسی می تواند هر چند وقت یکبار در آغوش بگیرد

حتی کوچکترین ها هم می تواند همدردی نشان دهد

وقتی زندگی دیگری برایت مهمتر است

حیوانات

فریبا شاه نوری
فریبا شاه نوری

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها