هیچ گزارشی از شیوع ماربورگ در ایران وجود ندارد

  • فریبا شاه نوری فریبا شاه نوری
  • ۹ اسفند ۱۴۰۱
  • زمان مطالعه : .8 دقیقه

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت؛ حمید عشرتی معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر  ویروس ماربورگ در ایران گزارش نشده است. ویروس ماربورگ ماتند تب کریمه کنگو منتفل می شود.

به گفته وی ویروس ماربورگ مانند تب خونریزی دهنده، در دسته بیماری های مشترک بین انسان و دام قرار داردکه  از طریق هوا و تماس با ترشحات دام آلوده منتقل خواهد شد. ماربورگ مانند کرونا قابلیت جهش نداشته و واریانتی نخواهد داشت.

او بیان کرد: افرادی که دام را ذبح می کنند برای پیشگیری از بروز بیماری ماربورگ از دستکش ، عینک و ماسک همچنین لباس کاری استفاده کنند.

وی ادامه داد: مردم بایدگوشت تازه  را به مدت ۴۸ ساعت در محیط  یخچال نگهداری کنند تا میکروب و آلودگی احتمالی گوشت از بین برود.  او گفت: مردم برای پیشگیری از بروزبیماری ماربورگ احتمالی از خرید گوشت خارج از مراکز و کشتارگاه های بهداشتی تعیین شده توسط سازمان دام پزشکی جدا خودداری کنند.

فریبا شاه نوری
فریبا شاه نوری

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها