(تصویر) کشف قدیمی‌ترین اشکال حیات روی زمین با قدمت 3.5میلیارد سال

  • عاطفه  رضوان نیا عاطفه رضوان نیا
  • ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
  • زمان مطالعه : 2.2 دقیقه

 راهنماتو- اعتقاد بر آن است که میکروارگانیسم‌ها نخستین اشکال حیات روی زمین بوده‌اند زیرا که شواهدی از آن‌ها روی صخره‌هایی با قدمت 3.5میلیارد سال پیدا شده است.  

به گزارش راهنماتو، این صخره‌ها حاوی نشانگرهای ژئوشیمیایی و ریخت‌شناسی‌ای، مانند ترکیبات و ساختارهای خاص شیمیایی، هستند که این ارگانیسم‌های باستانی از خودشان به جا گذاشته‌اند.

با وجود این هنوز به وضوح مشخص نیست که زندگی روی زمین از کی و در کجا نشأت گرفته است و چه وقتی تنوعی از گونه‌ها در این نخستین‌ روزهای جوامع میکروبی شکل گرفتند. شواهد در مورد این مسئله نادر و اغلب محل مناقشه است.

اکنون محققان دانشگاه گوتینگن و لینائوس در سوئد یافته‌های کلیدی‌ای را درباره نخستین اشکال حیات کشف کرده‌اند. در نمونه‌های صخره‌ای که از آفریقای جنوبی به دست آمده‌اند، آن‌ها شواهدی با قدمتی در حدود 3.42میلیاردسال از تنوع چرخه‌های بی‌سابقه کربنی شامل انواعی از میکروارگانیسم‌ها را کشف کرده‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد که جمعیت‌های میکروبی پیچیده در طی دوران نخست‌زیستی دیرینه وجود داشتند.

x

کشف گذشته: استفاده از تکنیک‌های تحقیقاتی پیشرفته

محققان ذرات به‌خوبی حفظ‌شده از ماده کربنی - بقایای تغییر‌یافته موجودات زنده - و لایه‌های سنگی مربوطه را از نمونه‌های کمربند گرین استون باربرتون، رشته کوهی در آفریقای جنوبی که سنگ‌های آن از قدیمی‌ترین سنگ‌های سطح زمین هستند، تجزیه و تحلیل کردند. دانشمندان آنالیزهای ماکرو و میکرو را ترکیب کردند تا به وضوح آثار بیولوژیکی اصلی را شناسایی کرده و آنها را از آلودگی بعدی متمایز کنند.

آن‌ها «اثر انگشت» ژئوشیمیایی میکروارگانیسم‌های متنوع شامل آن‌هایی که احتمالا می‌بایست از نور خورشید انرژی دریافت می‌کردند، گوگرد را متابولیزه و احتمالا متان تولید می‌کردند را شناسایی کردند. محققان از طریق ترکیب داده‌ها با یافته‌های موجود روی بافت صخره‌ها که از تحلیل سطح مقطع نازک زیر میکروسکوپ به دست آمده بود، توانستند نقش میکروارگانیسم‌ها را در چرخه کربنی اکوسیستم آن زمان تعیین کنند.

نویسنده ارشد این مطالعه، دکتر هنریک درک از دانشگاه لینائوس، می‌گوید: « با کشف ماده کربنی در کریستال‌های پیریت اولیه و تجزیه و تحلیل ایزوتوپ‌های کربن و گوگرد در این مواد، توانستیم فرآیندهای متابولیک میکروبی را تشخیص دهیم. »

نویسنده اول این مطالعه، دکتر مانوئل رینهارت، از دانشگاه گوتنگن، می‌گوید: «ما انتظار نداشتیم که رد تعداد زیادی از فرایندهای متابولیکی میکروبی را پیدا کنیم. این دقیقا مثل جستجوی سوزن در انبار کاه بود.»

«این مطالعه نگاهی اجمالی به نخستین روزهای اکوسیستم روی کره زمین است. یافته‌های ما به طور چشمگیر فهم ما از اکوسیستم‌های میکروبی باستانی را افزایش می‌دهد و مسیرهای تازه‌ای برای تحقیق در زمینه دیرینه‌شناسی باز می‌کند.»

عاطفه  رضوان نیا
عاطفه رضوان نیا

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاه ها