زندگی

جان‌پناهی برای آخرالزمان؛ خانه های زیرزمینی که ثروتمندان برای مقابله با فاجعه می سازند

همشهری آنلاین نوشت: اگر بگویند اتفاق هولناکی مثل سیل یا زلزله در راه است یا فراتر از آن، اگر متوجه شویم که یک واقعه آخرالزمانی نزدیک است، ما نهایتا یک کوله‌پشتی از وسایل ضروری آماده کنیم تا اگر آن اتفاق ناگوار افتاد، بتوانیم زنده بمانیم.

۴ مرداد ۱۴۰۳ زمان مطالعه : دقیقه
زندگی

تنها ملاک جداکردن جای خواب کودک سن نیست!

۲ مرداد ۱۴۰۳ زمان مطالعه : دقیقه