معما و تست هوش

۳ معمای تصویری جذاب و سخت برای افراد تیز هوش

روزیاتو نوشت؛ این معمای تصویری به طرز فریبنده ای ساده به نظر می رسد، اما برای شمردن تمام مثلث های موجود در تصویر، تمرکز بیشتری از آنچه فکر می کنید لازم است.

۱۳ خرداد ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه
معما و تست هوش پیشنهاد

معماهای چالشی برای افراد تیزهوش

۱۱ فروردین ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه
اخبار پیش فرض علم و دانش

جدول را کامل کنید(سطح متوسط)

۳ فروردین ۱۴۰۲ زمان مطالعه : دقیقه