فناوری اطلاعات و ارتباطات

وای فای برای ورود افراد ناشناس به خانه هشدا می دهد

مهر نوشت: سیستم زنگ هشدار خانه وای فای«گیمگی»(Gamegee) قادر است به مرور زمان افراد و حیوانات خانگی که در یک محل زندگی می کنند را شناسایی کند و هنگامیکه افراد ناشناس یا حتی وقتیکه فرد سالمندی زمین می خورد، پیام هشدار صادر کنند.

۱۷ تیر ۱۴۰۳ زمان مطالعه : دقیقه