راهنمای کتاب

برای فردی که درونگراست این کتابارو هدیه بخر! خودتم بخون!

راهنماتو- «درونگرایی؟! با درونگرا زندگی می‌کنی؟! خب این کتابارو براش بخر!» افراد در جامعه به سه دسته شخصیتی تقسیم می‌شوند. درونگرایان، برون گرایان و میان گرایان! گاهی اوقات خیلی سوءتفاهم‌ها فقط به دلیل همین تفاوت‌ها پیش می‌آید چون ممکن است شما درونگرا باشید و با یک فرد برون گرا در رابطه بروید و رفتارهایی که می‌بینید شما را دلسرد کند و فکر کنید که او به شما توجهی ندارد، یا برعکس فکر کنید نمی‌توانید نیازهای فرد برون گرای مقابلتان را رفع کنید و اختلافات خودشان را نشان بدهند!

۳۱ فروردین ۱۴۰۳ زمان مطالعه : دقیقه